June

17

 
Liveshoe Nh?c tình muôn Thu? 6

Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 di?n ra lúc 20h00 ngày 17 tháng 6 n?m 2018. V?i s? tham gia c?a nhi?u ca s? n?i ti?ng: Quang Lê, Nh? Qu?nh, Ng?c S?n...  Giá vé t? 600k, 800k, 1000k, 1tr2, 1tr5, 2tr, 3tr, VIP Liên h? hotline: 0913.51.53.51 ?? ??t vé
Liveshoe Nh?c tình muôn Thu? 6

Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần