September

29

 

Tiêu điểm!!!

Địa điểm hay trong tuần

Địa điểm mới

Music shop


Space - Khoảng cách
IBar Thứ 3 Thế Giới Đàn Bà
Fuse
Fuse Bar Time To Way
Liveshow Ngọc Anh
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần