September

29

 
Heineken Countdown 2017
							
L?ch Swing tháng 5/2018

past events`s photos

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 3565

Scaryloween 31-10

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 3839

LUXURY BAR 18/10/2013

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 3477

ENVY- SINGAPORE F1 PARTY


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần