March

23

 
Heineken Countdown 2017
							
Lich swing thang 11-12

past events`s photos

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 2357

Scaryloween 31-10

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 2580

LUXURY BAR 18/10/2013

SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
SAIGON COMEDY NIGHT V @Hard Rock Cafe
| 2176

ENVY- SINGAPORE F1 PARTY


Rooftop
Hair Of Dog
Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần