June

24

 

?êm nh?c Guitar Hoài niêm AlhambraJul 29, 2018

Ca sĩ tham gia : Enrique Muñoz Teruel, V? Hi?n, Cello Nguy?n Anh Tú

Địa điểm tổ chức: Trung tâm v?n hoá Pháp

Địa chỉ: 24 Tràng Ti?n

Hỗ trợ thông tin & đặt vé: : 555-666-0606

Mô tả sự kiện

 

 

GI?I THI?U CH??NG TRÌNH:

 

“Hoài ni?m Alhambra” là ?êm nh?c c?a nh?ng b?n tình ca sâu l?ng nh?ng ??y màu s?c, ??m ch?t Tây Ban Nha và Nam M?. 
Enrique Muñoz Teruel sinh ra ? Tây Ban Nha, tình yêu guitar th?m ??m trong t?ng ti?ng ?àn c?a anh, thâm tr?m và sâu l?ng. Cu?c ??i sóng gió nh?ng c?ng r?t vinh quang ?? anh có ???c nh?ng uy tín và thành công ??i v?i c?ng ??ng guitar qu?c t?. Tr? l?i Vi?t Nam l?n th? 2, anh mu?n t?ng các khán gi? th? ?ô nh?ng b?n nh?c t? x? s? xa xôi c?a anh mà trong s? ?ó có nhi?u bài r?t quen thu?c ??i v?i nh?ng ai yêu guitar.
Trong ?êm nh?c này, V? Hi?n c?ng ch?n ch?i nh?ng b?n Nam M? ??y mê say và nh?ng b?n nh?c Vi?t Nam do anh sáng tác và chuy?n so?n. 
Khán thính gi? s? ???c hòa mình trong nh?ng b?c tranh sinh ??ng, m?t chuy?n hành trình ?? c?m nh?n v? x? s? ??u bò tót xa xôi, có nh?ng bu?i chi?u, nh?ng ?ôi m?t r?c l?a hay v? m?t vùng Nam M? d?u dàng nh?ng ??y khát v?ng tình yêu...

 

Sơ đồ ghế

Click: Phóng to Sơ đồ vé!
  • ?êm nh?c Guitar Hoài niêm Alhambra?êm nh?c Guitar Hoài niêm Alhambra
    Sơ đồ vé ?êm nh?c Guitar Hoài niêm Alhambra, ngày Jul 29, 2018 tại Trung tâm v?n hoá Pháp

Thông tin khách hàng

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung đặt vé
Sau khi nhận được thông tin của bạn - Musicshow sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin!

Thông tin chi tiết show diễn

 

  


GI?I THI?U CH??NG TRÌNH:


“Hoài ni?m Alhambra” là ?êm nh?c c?a nh?ng b?n tình ca sâu l?ng nh?ng ??y màu s?c, ??m ch?t Tây Ban Nha và Nam M?. 
Enrique Muñoz Teruel sinh ra ? Tây Ban Nha, tình yêu guitar th?m ??m trong t?ng ti?ng ?àn c?a anh, thâm tr?m và sâu l?ng. Cu?c ??i sóng gió nh?ng c?ng r?t vinh quang ?? anh có ???c nh?ng uy tín và thành công ??i v?i c?ng ??ng guitar qu?c t?. Tr? l?i Vi?t Nam l?n th? 2, anh mu?n t?ng các khán gi? th? ?ô nh?ng b?n nh?c t? x? s? xa xôi c?a anh mà trong s? ?ó có nhi?u bài r?t quen thu?c ??i v?i nh?ng ai yêu guitar.
Trong ?êm nh?c này, V? Hi?n c?ng ch?n ch?i nh?ng b?n Nam M? ??y mê say và nh?ng b?n nh?c Vi?t Nam do anh sáng tác và chuy?n so?n. 
Khán thính gi? s? ???c hòa mình trong nh?ng b?c tranh sinh ??ng, m?t chuy?n hành trình ?? c?m nh?n v? x? s? ??u bò tót xa xôi, có nh?ng bu?i chi?u, nh?ng ?ôi m?t r?c l?a hay v? m?t vùng Nam M? d?u dàng nh?ng ??y khát v?ng tình yêu...

 

 


NGH? S? VÀ N?I DUNG CH??NG TRÌNH


ENRIQUE MUÑOZ TERUELEnrique Muñoz Teruel s?ng t?i Santisteban del Puerto, Jaen, Tây
Ban Nha. Anh b?t ??u viê?c ho?c chuyên sâu guitar c?a mình v?i
Francisco Cuenca.

V??i n?ng khiê?u ???c biê?t và nô? l??c không ng??ng, Enrique Muñoz Teruel s??m g??t hái nh??ng thành công. Anh ?ã tham gia các l?p h?c master class
v?i David Russell, Ahmet Kanneci và Javier Garcia.

Anh ?ã tham gia nhi?u l? h?i qu?c t? khác nh?: Morelia (Mexico),
Guitar "Nuits Musicales" c?a Cieux (Pháp), Impera (Italy), "Andrés
Segovia" c?a Linares, "Girona-Costa Brava", Girona ; "Villa de
Aranda", Aranda de Duero; L? h?i mùa thu c?a Úbeda… Ngoài vi?c tham
gia vào các s? ki?n này, ?ã tham gia và th?c hi?n nhi?u chuy?n l?u
di?n kh?p Mexico, Nh?t B?n, M?, Ý, Nga, Pháp, Th?y S?, Áo, Bulgaria,
Iza?êla, Thái Lan ... Anh cu?ng tham gia biê?u diê?n t???ng nh??
Andres Segovia trong Liên hoan âm nh?c và ngh? thu?t bi?u di?n Qu?c t?
V "Ciudad de Linares".

Là ng??i sáng l?p ra m?t s? cu?c h?p guitar qu?c t? và nh?c c? ?i?n,
k? t? khi thành l?p và hi?n t?i, anh là giám ??c c?a nhiê?u s? ki?n
sau: L? h?i âm nh?c c? ?i?n qu?c t? "Villa Navas de San Juan"; Cu?c
thi Guitar c? ?i?n "Comarca del Condado", "Nh?c c? ?i?n Qu?c t? c?a
Vilches", Cu?c thi Guitar Qu?c t? "Mario Egido" (Vilches) và các khóa
h?c âm nh?c c?a Santisteban del Puerto và Vilches.

Enrique Muñoz Teruel th???ng xuyên là giám kha?o các cuô?c thi nh?:
"Andres Segovia," Linares; "Thành ph? Morelia", Michoacan (Mexico),
"Joann Falletta" (NY, USA); "Celodonio Romero," La Cala del Moral,
"Comarca del Condado", Santisteban del Puerto, "Villa de Aranda",
Aranda de Duero, Burgos; "Giovanni Paganini", Parma (Ý) ...

Enrique Muñoz Teruel là mô?t nghê? si? quô?c tê? râ?t có a?nh h???ng, ???c
biê?t là các s?? kiê?n mà do anh tô? ch??c ho??c có anh tham gia.
Tháng 10 n?m 2017 v??a rô?i, Enrique Muñoz Teruel ?ã ?ê?n Hà Nô?i và tham gia

Festival guitar Alma Hanoi v??i t? cách là giám kha?o và nghê? si? biê?u diê?n.

VU? HIÊ?N:


Vu? Hiê?n ????c biê?t t??i nh? ng??i kh?i la?i ma?ch nguô?n và gi??
l??a cho phong trào guitar cô? ?iê?n ta?i Hà Nô?i. Anh là nghê? si?
biê?u diê?n, ngoài ra còn viê?t nha?c, chuyê?n soa?n nhiê?u nh??ng
ca khúc Viê?t Nam sang phong cách cô? ?iê?n. B??ng nhiê?u cách, anh
cô? g??ng ?ê? ??a guitar cô? ?iê?n ?ê?n gâ?n h?n v??i công chúng và
?ã có nh??ng thành công nhâ?t ?i?nh.
Anh là ng??i sáng lâ?p và tô? ch??c Festival guitar quô?c tê? Alma
Hanoi 2017 và lâ?n th?? 2 là vào tháng 10 n?m 2018 t??i ?ây. Hiê?n
ta?i anh là ?a?i diê?n cho hãng ?àn guitar Alma cu?a nghê? nhân Kim
Hee Hong và hãng dây ?àn nô?i tiê?ng cu?a ???c Hannabach.

Trong ph?n bi?u di?n c?a mình, ngoài các tác ph?m ??c t?u, anh s? hoà t?u duo cùng khách m?i là ngh? s? Cello Nguy?n Anh Tú.


KHÁCH M?I:

Ngh? s? Cello Nguy?n Anh Tú.LIST CH??NG TRÌNH:

1. V? HI?N

Elegie - Mertz
Valse 3 - A. Barrios Mangore:
Los Caujaritos - Ignacio Indio Figueredo:
Khúc hát ru ng??i m? tr? -  Ph?m Tuyên (chuy?n so?n guitar: V? Hi?n )

Trong c?n m?a mùa thu ??u tiên - V? Hi?n
Ký ?c - V? Hi?n

Koyunbaba  -  C. Domeniconi


2. DUO CELLO & GUITAR: V? HI?N, ANH TÚ


Nocturne 1 & 3 - Burgmuller

Serenade  - F. Schubert


3. ENRIQUE MUÑOZ TERUEL

Canción del Emperador - Luys de Narvaez
Castillos de Espana (Torija) -  F. Moreno Torroba
Capricho Arabe - F. Tarrega
Tango 
- F. Tarrega
Lagrima 
- F. Tarrega
Recuerdos de la Alhambra 
- F. Tarrega
Estudio sin luz 
- A. Segovia
Estudios 1,5,6 y 
- A. Segovia
Un día de noviembre 
- L.Brower
Estudio n11 - H. Villa Lobos
Milonga - Jorge Cardaso
El ultimo tremolo - A. Barrios Mangore

• Master Class c?a Henrique Munoz vào ngày 30/7/2018 s? g?m 40-50 ng??i tham d?. 


GIÁ VÉ:

Ko tính các hàng rìa:

Hàng A-F giá 200k, G-I giá 150k, J - L giá 100k.


Hàng rìa (g?m trái và ph?i cánh gà):

A - F giá 150k, G-L giá 100k

??N V? T? CH?C:


GUITAR V? HI?N

https://www.facebook.com/GuitarVuHien/

https://vuhienguitar.com/

Hotline : 0917108026 – 0902145262 

các live show khác


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần