June

24

 

Live Convert S?c âm mùa h?Jun 1, 2018

Ca sĩ tham gia : Ngh? s? V? Hi?n, Nutavut Ratanakarn, Suthisak Sinjaroen, V?n V??ng 

Địa điểm tổ chức: V? Hi?n Guita

Địa chỉ: S? 11 Ngô Thì Nh?m

Hỗ trợ thông tin & đặt vé: : 555-666-0606

Mô tả sự kiện

Di?n ra lúc 20h00 Ngày 3/6/2018

T?i Nhà Hát Tu?i Tr?, S? 11 Ngô Thì Nh?m , Hai Bà Tr?ng, Hà N?i.

Giá vé: 3 lo?i : 100.000 ?,   150.000 ?,   200.000?

Hotline: 0902 145 262  -  0917 108 026 ?? ??t vé.

Sơ đồ ghế

Click: Phóng to Sơ đồ vé!
  • Live Convert S?c âm mùa h?Live Convert S?c âm mùa h?
    Sơ đồ vé Live Convert S?c âm mùa h?, ngày Jun 1, 2018 tại V? Hi?n Guita

Thông tin khách hàng

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung đặt vé
Sau khi nhận được thông tin của bạn - Musicshow sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin!

Thông tin chi tiết show diễn

Guita - Nh?c c? ??c ?áo ???c nhi?u ng??i yêu thích

Guita là m?t trong nh?ng nh?c c? ???c yêu thích t?i Vi?t Nam. Ng??i ta nh?c ??n và nghe Guita nhi?u h?n trong nh?ng n?m g?n ?ây. Không ch? ???c bi?t ??n v?i nh?ng màn k?t h?p ??c s?c c?a guita và nh?ng nh?c c? khác. Mà Guita còn có th? ??c t?u th? hi?n s? phong phú trong âm ?i?u c?a mình. Qua ?ó th? hi?n tài n?ng ch?i ?àn c?a ng??i ngh? s?.

Không ch? mang trong mình âm s?c ??c bi?t, ng??i ngh? s? ch?i guita còn tìm hi?u và làm s?ng l?i nh?ng phong cách ch?i hoàn toàn khác biêt. ??n v?i Live concert S?c âm mùa h?, ch?c ch?n b?n s? c?m nh?n ???c s? m?i m? mà guita mang l?i.

 

S?c âm mùa h? - B?n giao h??ng ??c s?c c?a ti?ng Guita

Live concert S?c âm mùa h? là s? k?t h?p c?a 3 phong cách guitar khác nhau: Classic, Pop, Finger Stye. Ng??i nghe nh?c ch?c ch?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn hòa t?u ?ôc ?áo c?a guita. Ngoài ra, ch??ng trình còn có s? góp m?t c?a nh?ng ngh? s? guita hàng ??u Thái Lan và Vi?t Nam. Ngh? s? Nutavut Ratanakarn là ngh? s? guita hàng ??u Thái Lan. L?n này anh s? tr? l?i Vi?t Nam v?i ngh? s? Suthisak Sinjaroen. S? k?t h?p c?a hai dòng nh?c ??c tr?ng ?t h?n s? khi?n b?n ng?c nhiên t?i Live concert S?c âm mùa h?.

các live show khác


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần