February

21

 

Liveshow Hoài ni?m AlhambraJul 29, 2018

Ca sĩ tham gia : ngh? s? Enrique Muñoz Teruel, Ngh? s? V? Hi?n, Ngh? s? Cello Nguy?n Anh Tú

Địa điểm tổ chức: V? Hi?n guitar 

Địa chỉ: 24 Tràng ti?n

Hỗ trợ thông tin & đặt vé: : 0913 51 53 51

Mô tả sự kiện

Liveshow Hoài ni?m Alhambra t? ch?c ngày 29/7/2018 v?i giá vé t? 100k-150k-200k 

Sơ đồ ghế

Click: Phóng to Sơ đồ vé!
  • Liveshow Hoài ni?m AlhambraLiveshow Hoài ni?m Alhambra
    Sơ đồ vé Liveshow Hoài ni?m Alhambra, ngày Jul 29, 2018 tại V? Hi?n guitar 

Thông tin khách hàng

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung đặt vé
Sau khi nhận được thông tin của bạn - Musicshow sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin!

Thông tin chi tiết show diễn

Liveshow Hoài ni?m Alhambra t? ch?c lúc 20h00 ngày 29/7/2018 t?i Trung tâm v?n hóa Pháp, s? 24 Tràng Ti?n. 
Nh?ng b?n nh?c sâu l?ng c?a guitar cùng hòa âm hay ??c t?u v?i các nh?c c? khác, ch?c ch?n s? làm nên m?t ?êm âm nh?c tuy?t v?i. V?i m?i khán gi? yêu nh?c, ???c th??ng th?c nh?ng giai ?i?u du d??ng c?a các ngh? s? n?i ti?ng ?ây ch?c h?n s? là ?i?u mang ??n s? ph?n khích nh?t cho m?i thính gi?. 
Liveshow Hoài ni?m Alhambra có s? góp m?t c?a ngh? s? V? Hi?n, khách m?i - ngh? s? Cello Nguy?n Tú Anh, và ??c bi?t h?n có s? góp m?t c?a m?t ngh? s? guitar n?i ti?ng trong và ngoài n??c Enrique Munoz Teruel. 
Nh?ng b?n nh?c ??c t?u, chuy?n so?n, so?n m?i c?a guitar s? ???c các ngh? s? th? hi?n trong liveshow. ?? mang ??n cho khán gi? nh?ng giai ?i?u âm nh?c c?a guitar tuy?t v?i nh?t. 
V?i giá vé ch? dao ??ng t? 100k - 200k, các b?n có th? d? dàng có ???c trong tay t?m vé c?a liveshow và l?ng nghe nh?ng giai ?i?u tuy?t v?i. 
Liên h? hotline: 0913.51.53.51 ?? c?m trong tay t?m vé v?i ch? ng?i t?t nh?t trong liveshow nhé! 

các live show khác


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần